×

Sommersprint – masterstudenter med innovasjonskraft

 

Besøk nettside

Sommersprint er konseptet som skal hjelpe din bedrift med å rigge seg for det fremtiden bringer. Omgivelsene er i stadig endring, og for å imøtekomme stadig nye krav må vi evne å tenke nytt. Men hva om bedriften selv ikke er rigget for å drive rask innovasjon, «ikke har tid», eller mangler kunnskap og kompetanse?

Vi har dyktige masterstudenter som kan stå for nytenking, innovasjon og fremdrift i din bedrift i løpet av sommermånedene. Masterstudentene kaller vi Fremtidsutviklere, og med hver deres faglige bakgrunn utgjør de en sentral brikke i utviklingen av fremtidens løsninger for nåtidens bedrifter. Ved siden av deres fagkompetanse vil de by på nye perspektiver, ung innovasjonskraft, digital kompetanse, helt fersk kunnskap og stort engasjement.

AKUNA+MINDO har et strategisk samarbeid og har i fellesskap utviklet og levert flere prosjekter innen digitalisering og forretningsutvikling. Vi har videreutviklet SOMMERSPRINT som et eget konsept basert på våre gode erfaringer fra denne måten å jobbe på med innovasjon og utvikling.