×

The MINDO Mindset

I dag må alle virksomheter jobbe med transformasjon og utvikling av sin forretningsmodell – ikke bare drevet av digitalisering og ny teknologi, men også av ny konkurranse, nye prismodeller og nye driftsmodeller. MindoMindset er rammen for vår tilnærming og verktøy for vellykkede transformasjonsprosjekter. Vi lukker gapet mellom baseline og optimalisert forretningsmodell.

Hvor optimalisert er din forretningsmodell?

Teknologi driver transformasjon. Mennesker driver teknologi.

The Gap

Transformasjon handler om å tilpasse seg endrede omgivelser. Alle forretningsmodeller vil bli utfordret av nye prismodeller, nye driftsmodeller, nye teknologier, ny konkurranse og kompetanse på databehandling. Verdien av kunnskap om disse faktorene og hvordan de vil påvirke virksomheten din er vesentlig for fremtidig vekst. Mindo kan hjelpe deg med innsikt og løsninger der din forretningsmodell blir utfordret.

Nye pris
modeller

Nye operasjons
modeller

Nye
teknologier

Nye
konkurrenter

Nye
kompetanser

Vil du utvikle din forretningsmodell men vet ikke hvordan?

Få prosessen med 7 sentrale elementer for å optimalisere din forretningsmodell.

Hold kontakten

tab.

Hvordan vi skaper verdi

RELEVANS

Vi gjør research og utfører analyse for å identifisere potensiale og gjøre prioriteringer på hvordan din forretningsmodell kan forbedres. Vi samarbeider med kvalitetssikrede partnere og finner løsninger på reelle behov.

 

FART

Vi bidrar med hode og hender for å løse problemer og sikre fremdrift i strategiske prosjekter.

 

SAMSVAR

Vi sikrer samsvar med beste praksis og eventuelle myndighetskrav.

 

Tjenester

FASILITERING

 • Strategi Prosess
 • Innovasjons Prosess

ANALYSE & RESEARCH

 • GAP-analyse / Optimalisert Forretnings Modell
 • Prioriteringer for Endring og Verdiskaping
 • Identifisering av Relevante teknologier for Verdiskaping

DOKUMENTASJON & KOMMUNIKASJON

 • Gjør Transformasjonen Meningsfull
 • Beslutningsgrunnlag – Businss Case og Presentasjon

PROSJEKTLEDELSE

 • Implementering
 • Trening

MODERATOR

 • Konferanser
 • Virksomhets Arrangementer

PRESENTASJONER – VÅRE TEMA

 • Transformasjon HVORFOR
 • Transformasjon HVORDAN
 • Teknologi driver verdi, men mennesker driver teknologi

MINDO Partners

Hoveddomenet til Mindo er rådgivning og gjennomføringsstøtte for økt verdiskaping gjennom utvikling av forretningsmodeller. Dette kan være spesifikke utfordringer som krever nye løsninger, eller en helhetsvurdering av hvordan man tetter gapet mellom baseline – situasjonen i dag – og en optimaliserte forretningsmodell.

Vi er også en del av et nettverk av senior rådgivere og konsulenter med omfattende operativ erfaring fra Digitalisering, Teknologiutvikling og Talent Management. Dette gjør det mulig for oss å finne de rette løsningene som ser på prosess, mennesker og teknologi fra et helhetlig perspektiv.[/tm_heading]

 • Forretnings strategi
 • Kostnadseffektivisering
 • Organisasjonsutvikling
 • Digital Strategi
 • Operasjon og Samarbeid Mellom Siloer
 • Kunstig intelligens/Maskin Læring
 • Big Data & Cloud Analytics
 • IoT
 • Moderator
 • Workshops
 • Presentasjoner på Teknologi og Transformasjon

Vil Du Vite Mere?

Kontakt