×

MINDO Mindset

I Mindo hjelper vi etablerte virksomheter med å utvikle forretningsmodeller som møter både dagens og morgendagens konkurranse. Resultatet? Innovasjon, økt konkurransekraft og transformasjon med teknologi og Mindset som drivere.

mindo mindset

The Gap

Transformasjon handler om å tilpasse seg endrede omgivelser. Alle forretningsmodeller blir utfordret. Kunnskap og forståelse om hvor din forretningsmodell kan bli eller blir utfordret er vesentlig for fremtidig vekst. Det er her MINDO kommer inn som din rådgivende partner.

mindo-newpricemodel

Nye prismodeller

Nye operasjons modeller

Nye operasjons
modeller

nye teknologier

Nye
teknologier

nye konkurrenter

Nye
konkurrenter

nye kompetanser

Nye
kompetanser

Optimaliser din forretningsmodell

Gapet mellom dagens forretningsmodell og en optimalisert forretningsmodell lukkes gjennom transformasjon, transformasjon begynner med Mindo Mindset. Mindo Mindset har alltid kundedrevet innovasjon, utenfraperspektiv, effektiv bruk av digitale medier og teknologi som utgangspunkt. Transformasjon er ikke en lineær prosess, det er noe som må skje hele tiden for å sikte mot optimalisering.

Teknologi driver transformasjon. Mennesker driver teknologi.

Hvor optimalisert er din forretningsmodell?

optimalisert
optimalisert-mindo
optimalisert-mindo

Hvordan fremstår din virksomhet utenfra?

Ta kontakt