Mindo Mindset – Hjem

The MINDO Mindset

I dag må alle virksomheter jobbe med transformasjon og utvikling av sin forretningsmodell – ikke bare drevet av digitalisering og ny teknologi, men også av ny konkurranse, nye prismodeller og nye driftsmodeller. MindoMindset er rammen for vår tilnærming og verktøy for vellykkede transformasjonsprosjekter. Vi lukker gapet mellom baseline og optimalisert forretningsmodell.

D-11

Hvor optimalisert er din forretningsmodell?

AdobeStock_172088064 (1)
AdobeStock_287480532_Editorial_Use_Only (1)
AdobeStock_286819344_Editorial_Use_Only (1)

Trans•for•ma•sjon

Teknologi driver transformasjon. Mennesker driver teknologi.

The Gap

Transformasjon handler om å tilpasse seg endrede omgivelser. Alle forretningsmodeller vil bli utfordret av nye prismodeller, nye driftsmodeller, nye teknologier, ny konkurranse og kompetanse på databehandling. Verdien av kunnskap om disse faktorene og hvordan de vil påvirke virksomheten din er vesentlig for fremtidig vekst. Mindo kan hjelpe deg med innsikt og løsninger der din forretningsmodell blir utfordret.

new pricing models

Nye pris
modeller

new operating models

Nye operasjons
modeller

wifi

Nye
teknologier

new competition

Nye
konkurrenter

head

Nye
kompetanser

Vil du utvikle din forretningsmodell men vet ikke hvordan?

Få prosessen med 7 sentrale elementer for å optimalisere din forretningsmodell.

[NEXForms id=”2″]

Hold kontakten

tab.

Tjenester

FASILITERING

• Strategi Prosess
• Innovasjons Prosess

ANALYSE & RESEARCH

• GAP-analyse / Optimalisert Forretnings Modell
• Prioriteringer for Endring og Verdiskaping
• Identifisering av Relevante teknologier for Verdiskaping

DOKUMENTASJON & KOMMUNIKASJON

• Gjør Transformasjonen Meningsfull
• Beslutningsgrunnlag – Businss Case og Presentasjon

PROSJEKTLEDELSE

• Implementering
• Trening

MODERATOR

• Konferanser
• Virksomhets Arrangementer

PRESENTASJONER - VÅRE TEMA

• Transformasjon HVORFOR
• Transformasjon HVORDAN
• Teknologi driver verdi, men mennesker driver teknologi

MINDO Partners

Hoveddomenet til Mindo er rådgivning og gjennomføringsstøtte for økt verdiskaping gjennom utvikling av forretningsmodeller. Dette kan være spesifikke utfordringer som krever nye løsninger, eller en helhetsvurdering av hvordan man tetter gapet mellom baseline – situasjonen i dag – og en optimaliserte forretningsmodell.
Vi er også en del av et nettverk av senior rådgivere og konsulenter med omfattende operativ erfaring fra Digitalisering, Teknologiutvikling og Talent Management. Dette gjør det mulig for oss å finne de rette løsningene som ser på prosess, mennesker og teknologi fra et helhetlig perspektiv.
Rådgivning & Prosjektledelse
Forretnings strategi Kostnadseffektivisering Organisasjonsutvikling Digital Strategi Operasjon og Samarbeid Mellom Siloer
Teknologi Utvikling
Kunstig intelligens/Maskin Læring Big Data & Cloud Analytics IoT
Konferanser& Events
Moderator Workshops Presentasjoner på Teknologi og Transformasjon

Vil Du Vite Mere?