×

Strategi og forretningsutvikling

Utfordre forretningsmodeller

  • Fasilitering av strategi- og innovasjonsprosesser
  • Strategisk utvikling av etablerte bedrifter ved å utfordre eksisterende forretningsmodeller
  • Vi skape konkurransedyktige forretningsmodeller med innovasjon, teknologi og fremtidens konkurranse som drivere

Digital markedsføring

  • Vi besitter kompetanse på hvordan å lage gode digitale markedsføringsstrategier
  • Ved å ha kundereise og et utenfraperspektiv som utgangspunkt lager vi detaljerte medieplaner og kanalstrategier med fokus på hva som gir effekt.

Analyse og innsikt

Vi hjelper deg med innsikt i hvordan din virksomhet ser ut fra et utenfra-perspektiv.
Dette innebærer din virksomhets digitale fotspor, kundereise, brukeropplevelse og merkevare.

Uavhengig sparringspartner og rådgiver